Θεατρικότητα και Τσίρκο
Θεατρικότητα και Τσίρκο
Μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια που στοχεύουν σε κινησιολογικούς, σωματικούς και λεκτικούς αυτοσχεδιασμούς κατακτούμε τα πρώτα στάδια της υποκριτικής διαδικασίας. Καλλιεργούμε τη φαντασία μας και τα εκφραστικά μας μέσα, παράγουμε ιδέες, αναπτύσουμε χαρακτήρες και δημιουργούμε τις προυποθέσεις να συνδιαστούν οι τεχνικές τσίρκου και τα ακροβατικά (εναέρια και εδάφους) με την υποκριτική εμπλουτίζοντας έτσι τη σκηνική μας δυνατότητα.

Κάθε παρασκευή 18:00-19:30

- Ανακοινώσεις -

..may all days be circus dayz